Změna splátkového kalendáře

Datum: 30.05.2019 00:00

Platnost od: 22.12.2047 - do:22.12.2047


První platba (rezervace 30 000,- Kč) Rezervační poplatek je již součástí celkové kupní ceny.

Druhá platba ve výši 15% z celkové kupní ceny do 15 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Doplatek celkové kupní ceny se hradí po kolaudaci bytu, sklepa, garáže a po podpisu Kupní smlouvy.

Platné od 1.6.2019